Chào mừng bạn đến với

Cộng Đồng X

Đăng ký ngay!
*** THƯƠNG HIỆU MỚI THAM GIA CDX ***
*** THƯƠNG HIỆU LÀ THÀNH VIÊN CDX ***

danh sách ktv ngày 3/7

Tham gia
30/06/2020
Bài viết
126
Danh sách nhân viên Nuru 102 Ngụy Như Kon Tum đi làm ngày 03/7/2020
*** 05 - 03 - 19 - 30 -68 - 27 - 08 - 35 - 11 - 17 - 04- 01 - 22 - 16 - 09 - 26 ***

ktv 2K gồm có 16 - 22 - 28 - 05
ktv SV tốt gồm có 19 - 04- 17 - 26
ktv mới gồm có 09

Địa chỉ : Số 102 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân
Các anh đặt trước qua số điện thoại hoặc qua zalo đều được giảm từ 550K xuống 400K
Hotline 0832133333
Số zalo: 0834131111 (các anh ib để có thể check ảnh các e nhé)
 
Tham gia
30/06/2020
Bài viết
126
Danh sách nhân viên Nuru 102 Ngụy Như Kon Tum đi làm ngày 04/7/2020
*** 05 - 03 - 19 - 06-68 - 27 - 08 - 35 - 11 - 17 - 04- 01 - 22 - 18 - 09 - 26 ***

ktv 2K gồm có 16 - 22 - 28 - 05
ktv SV tốt gồm có 19 - 04- 17 - 26
ktv mới gồm có 09

Địa chỉ : Số 102 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân
Các anh đặt trước qua số điện thoại hoặc qua zalo đều được giảm từ 550K xuống 400K
Hotline 0832133333
Số zalo: 0834131111 (các anh ib để có thể check ảnh các e nhé)
 
Tham gia
30/06/2020
Bài viết
126
Danh sách nhân viên Nuru 102 Ngụy Như Kon Tum đi làm ngày 05/7/2020
*** 05 - 03 - 19 - 06-68 - 27 - 08 - 35 - 11 - 17 - 04- 01 - 22 - 18 - 09 - 26 ***

ktv 2K gồm có 16 - 22 - 28 - 05
ktv SV tốt gồm có 19 - 04- 17 - 26
ktv mới gồm có 09

Địa chỉ : Số 102 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân
Các anh đặt trước qua số điện thoại hoặc qua zalo đều được giảm từ 550K xuống 400K
Hotline 0832133333
Số zalo: 0834131111 (các anh ib để có thể check ảnh các e nhé)
 
Tham gia
30/06/2020
Bài viết
126
Danh sách nhân viên Nuru 102 Ngụy Như Kon Tum đi làm ngày 08/7/2020
*** 01 - 03 - 19 - 06- 08 - 35 - 11 - 17 - 04- 01 - 22 - 26
+++ 33 -69 -23 -24 -31 -28 -12 -20

ktv 2K gồm có 16 - 22 - 28 - 33-69-20 -26 -12
ktv SV tốt gồm có 19 - 04- 17 - 28 -11 -24
ktv mới gồm có 20

Địa chỉ : Số 102 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân
Các anh đặt trước qua số điện thoại hoặc qua zalo đều được giảm từ 550K xuống 400K
Hotline 0832133333
Số zalo: 0834131111 (các anh ib để có thể check ảnh các e nhé
 
Top